Предавања по предметот Осигурителни операции – практична работа кај М-р Трајче Латиноски

Студентите кои го слушаат предметот Осигурителни операции – практична работа кај М-р Трајче Латиноски предавања ке имаат на ден 22.04.2016 (петок) од  10 часот.