Tермин за полагање Социологија на исхрана - Проф.д-р Пере Аслимоски

Им се соопштува на сите студенти кои во летниот семестар 2016 слушаат социологија на исхрана кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека (I) колоквиум ќе се одржи:

Петок (22.04.2016) – 13:00 часот

 

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски