Резултати по предметите: Актуарство, ЦУП, испити кај Проф д-р Ристо Речкоски и Безбедност во Туризмот