Прв колоквиум по Социјална патологија кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Им се соопштува на сите студенти кои во летниот семестар 2016 слушаат Социјална патологија кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека (I) колоквиум ќе се одржи:
Четврток (28.04.2016) – 11:00 часот социјална патологија

Предметен професор:
Проф.д-р Пере Аслимоски