Распоред на испити за Втор циклус студии за испитната сесија во Април 2016

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 11.04.2016 до 15.04.2016

Студентите имаат право да ги полагаат испитите од непарен семестар со исклучок на студентите кои ги имаат запишано сите семестри (ги полагаат сите испити).

Распоред на испити