Сите студенти кои треба да го полагаат предметот англиски јазик (колоквиумски)

Сите студенти кои треба да го полагаат предметот англиски јазик (колоквиумски) се замолуваат да се јават кај проф. Д-р Ирина Петровска во понеделник, 11.04.2016 од 10-14 ч. поради волонтерско ангажирање  на инренационална манифестација ( мај, Охрид). 

Активностите ќе се вреднуваат во состав на колоквиумското полагање.

Проф. Д-р Ирина Петровска