Првиот колоквиум по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски

Првиот колоквиум по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски ќе се одржат на ден 13.04.2016 год. (среда) со почеток од 10 и 30 часот.