Сите испити кај проф. д-р Kатерина Aнгелевска-Најдеска се презакажуваат

Сите испити кај проф. д-р Kатерина Aнгелевска-Најдеска се презакажуваат за на 12.04.2016 год. (вторник) во 12 часот