Поправен I колоквиум Менаџмент на Човечки Ресурси

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент на Човечки Ресурси дека поправниот I колоквиум ќе се одржи на ден 13.04.2016 (среда) во 9 часот, а на ден 06.04.2016 ќе се одржат часовите предавање.