Испитна сесија април 2016 - Велес

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 28.03.2016 до 01.04.2016 година

СТУДЕНТИТЕ ДА ГО ПОЧИТУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ДОКОЛКУ ЗАДОЦНАТ СО ПРИЈАВУВАЊЕТО ТРЕБА ДА УПЛАТАТ ПО 400 ДЕНАРИ ЗА СЕКОЈ ИСПИТ
 

Распоред на испити