Колоквиуми по АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4

  • Колоквиум 1 (писмено) 25.04. 2016 во 10.00 ч.
  • Колоквиум 2 (sightseeing tour) 26.04.2016 во 10.00 ч.
  • Консултации и подготовка за Кол.1 18.04.2016 во 10.00 ч.

Проф. Д-р Ирина Петровска