Резултати по предметите: Менаџмент на производство на храна во угостителството, Политика за развој на туризмот, Царинска тарифа, колоквиуми кај Проф. Д-р ленче локоска