ПРАКТИЧНА РАБОТА ЗА ТУРИЗАМ, ХРМ и ГИД

Им се соопштува на студентите од насоките Туризам, ХРМ и ГИД  дека на ден 31.03.2016 ќе се одржи средба за дефинирање на начинот за реализација на практичната работа за учебната 2015/2016.

Средбата ќе се одржи по следниот редослед:

  • Прва година Туризам, ХРМ и ГИД во 14:00 часот
  • Втора година Туризам, ХРМ и ГИД во 15:00 часот
  • Трета година Туризам, ХРМ и ГИД во 16:000 часот

 

Присуството од редовните и вонредните студенти кои имаат обврска за реализација на практична работа во летниот семестар е задолжително.

 

Со почит,

Тошо Чочороски,

Стручен соработник за практична работа.