I Колоквиум по предметот ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се известуваат студентите од Охрид, III година насоката ОСИГУРУВАЊЕ кој слушаат предметот ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ дека I Колоквиум е закажан на ден 04.04.2016 година (Понеделник) во 14 часот.

 

 

Предметен наставник,
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ