Испитна сесија АПРИЛ 2016 г.

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 28.03.2016 до 01.04.2016 година

Распоред на испити:

СТУДЕНТИТЕ ДА ГО ПОЧИТУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ДОКОЛКУ ЗАДОЦНАТ СО ПРИЈАВУВАЊЕТО ТРЕБА ДА УПЛАТАТ ПО 400 ДЕНАРИ ЗА СЕКОЈ ИСПИТ

Студентите имаат право да ги полагаат испитите од непарен семестар со исклучок на  студентите кои ги имаат запишано сите семестри (ги полагаат сите испити). За пријавување испит се уплаќа 400 денари за користење на сесијата и 300 денари за секој пријавен испит за редовни ситуденти, 600 денари за секој пријавен испит за вонредни студенти.