Предавањата по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски

Предавањата по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски ќе се одржат на ден 25.03.2016 год. (петок) со почеток од 10 часот.