(I) колоквиум по БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Им се соопштува на сите студенти кои во летниот семестар 2016 слушаат БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека (I) колоквиум ќе се одржи во Петок (25.03.2016) во 11:00 часот.