Известување за студентите кои се пријавија за учество на СВЕТСКИОТ ФОРУМ ЗА ТУРИЗАМ 2017 (WTF 2017)

Известување за студентите кои се пријавија за учество на

СВЕТСКИОТ ФОРУМ ЗА ТУРИЗАМ 2017 (WTF 2017)

Студентите :

  1. Барбутов Томе            15504
  2. Стефаноски Андреј    15495
  3. Јованоски Јован          15546
  4. Голабоска Маја           15141
  5. Стојановиќ Дамјан    15732
  6. Стојаноска Елена        15275
  7. Муедин Џенана          15063
  8. Ническа Наташа          14546
  9. Бачева Стефани           15089

Да присуствуваат на информативна сесија за учеството на форумот во понеделник на 14.03.2016 во 12:00 во предавална 5. Сесијата ќе ја водат

г-ѓа  Емилија Јованова од Swisscontact  и проф.др.Иванка Нестороска