Предавања по Осигурителни операции – практична работа кај М-р Трајче Латиноски

Студентите кои го слушаат предметот Осигурителни операции – практична работа кај М-р Трајче Латиноски предавања ке имаат на ден 04.03.2016 (петок) и 05.03.2016 (сабота)  од  10 часот.