Студентите коишто положиле испит по предметот Осигурување на земјоделството

Студентите коишто положиле испит по предметот Осигурување на земјоделството на 26.02.2016 година (Петок) во 12 часот да донесат индекс кај Проф. Д-р Братислав Милошевиќ.