Erasmus+ Uni Valona

Во рамките на Erasmus + програмата за високо образование, во периодот од 20.02.2017 год до  24.02.2017 год. На ФТУ престојуваа и одржаа предавања проф. Д-р Армела Панајоти  и Проф. Д-р Дорјана Клоси  од Универзитетот  во Валона, Република Албанија. Предавањата  ги опфатија  следните теми:

-Tourist discourse

-TV Commercials and their impact on tourism

-Cultural Values and their impact on tourism

-Hospitality as a national asset

- Food as an essential factor for the development of tourism

-Beverage

-Infrastructure in the service of tourism

 

За  време на студискиот  престој на Факултетот за туризам и угостителство, тие остварија  работна средба со Деканот на ФТУ – Охрид, проф. Д-р Цветко Андреески и ги продискутираа можностите за меѓусебна соработка  и поддршка од страна на ФТУ за воведување студиски програми по туризам на Универзитетот во Валона, Р. Албанија.