Резултати од одржаниот испит по предметите Културно наследство и Храна и култура - Велес

Резултати од одржаниот испит по предметите:

Културно наследство и Храна и култура - Велес