Испитите по предметите на II (втор) циклус кај проф.д-р Јованка БИЛЈАН се одлагаат за 15.02.2016

На барање на студентите, испитите по предметите на II (втор) циклус кај проф.д-р Јованка БИЛЈАН се одлагаат за 15.02.2016 (понеделник) во 10ч.

Проф.д-р Јованка БИЛЈАН