Предавања по предметот Осигурителни операции – практична работа

Студентите кои го слушаат предметот Осигурителни операции – практична работа кај Проф. Д-р Трајче Латиноски предавања ке имаат на ден 12.02.2016 (петок) во 10 часот.

Проф. Д-р Трајче Латиноски