РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит во јануарска сесија кај Проф.д-р Јованка БИЛЈАН

РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит во јануарска сесија 2016, Велес

НИТУ ЕДЕН СТУДЕНТ НЕ ПОЛОЖИЛ.

Предметен наставник

Проф.д-р Јованка БИЛЈАН