Си известуваат студентите дека закажаните термини за полагање на испитите  Современи тенденции во туризмот, Менаџмент на настани и слободно време и Современи теории во меѓународниот туризам на 2 и 3 циклус студии

Си известуваат студентите дека закажаните термини за полагање на испитите 

  1. Современи тенденции во туризмот
  2. Менаџмент на настани и слободно време
  3. Современи теории во меѓународниот туризам

на 2 и 3 циклус студии се презакажуваат за 17.02.2016 год. во 12 часот.