Резултати од испити кај професорите д-р Лилјана Баткоска, д-р Мирјана Секуловска и д-р Јованка Билјан