Се известуваат студентите дека предавањата кај​ Проф.д-р Ивица Смиљковски се презакажуваат

Се известуваат студентите дека предавањата кај Проф.д-р Ивица Смиљковски по предметот Фискален систем во вторник од 08.00 во 11.00 часот

Проф. д-р. Ивица Смиљковски