Известување за Анимации во туризмот

На 09.02.2016 година (понеделник), во 13:00 часот,  ќе се одржат воведни предавања по предметот Анимации во туризмот во кабинетот по Англиски јазик.

Предметен професор,

Проф.Др. Иванка Нестороска