Известување за Меѓународен туризам

На 10.02.2016 година (среда), наместо во 14:00 часот, студентите задолжително да присуствуваат на предавањата кај проф.др.Јоана Херник, во 12:00 часот во амфитеатар за што ќе има евиденција за присуство.  

Од 17.02.2016 година (среда), часовите по предметот Меѓународен туризам ќе се одржуваат во среда од 09-12 часот во кабинетот по англиски јазик.

 

Предметен професор,

Проф.Др. Иванка Нестороска