Резултати по Царинско Право, Уставно право и Пензиско и социјално осигурување, Задолжителна пракса по царинско работење