Практична работа - Туризам, ХРМ, ГИД

Се известуваат сите студенти од насоките: ТУРИЗАМ, ХРМ и ГИД кој навремено ги имаат завршено сите работни обврски кои произлегуваат од правилата за Практична работа, наместо на 29.01.2016 - закажано согласно  распоредот за испити, да се јават во кабинетите на раководителите на катедрите за ТУРИЗАМ, ХРМ и ГИД, Проф.Др. Иванка Нестороска и Проф.Др. Ангела Василеска на 15.02.2016 ( Понеделник ) во 13.00 часот.

Со почит,

Тошо Чочороски, стручен соработник по Практична работа