Презакажување на испитите Капитал и ризик и Даночно сметководство на втор циклус на студии кај проф. Д-р Вера Караџова и Испитите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски

Испитите Капитал и ризик и Даночно сметководство на втор циклус на студии кај проф. Д-р Вера Караџова закажани на  ден 03.02.2016 година се презакажуваат на ден 10.02.2016 година во 13 часот.

Испитите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски закажани на прв циклус на студии на ден 30.01.2016 година се презакажуваат на ден 04.02.2016 година во 10 часот.