Испитна сесија за втор и трет циклус студии Февруари 2016

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 25.01.2016 до 29.01.2016

Распоред на испити: