Испитите кај Проф. Јове Кекеновски и кај Проф. Трајче Дојчиноски

Сите испити кај Проф. Јове Кекеновски се одложени од 20.01.2016 и истите ќе се одржат на ден 27.01.2016 во 11 часот.

Сите испити кај Проф. Трајче Дојчиноски се одложени од 21.01.2016 и истите ќе се одржат на ден 26.01.2016 во 12:30 часот.