Испитите по предметите Микробиологија на храна и пијалоци, Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци и Сензорна анализа на храна

Испитите по предметите

- Микробиологија на храна и пијалоци,

- Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци и 

- Сензорна анализа на храна

 

во јануарската испитна сесија ќе се одржат на 22.01.2016г. во 10 часот.