Испитна сесија Февруари 2016

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 25.01.2016 до 29.01.2016 година
 

Студентите да го почитуваат определениот рок за пријавување на испитите доколку задоцнат со пријавувањето треба да уплатат по 400 денари за секој испит

Распоред на испити