Испитите во Јануарска сесија 2016 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ дека ИСПИТИТЕ во Јануарска сесија 2016 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ на сите насоки се одлагаат, а ќе се одржат на 01.02.106 (Понеделник) во 12:00 часот.