Испитна сесија Јануари 2016

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 11.01.2016 г. до 15.01.2016 година.

Студентите да го почитуваат определениот рок за пријавување на испитите доколку задоцнат со пријавувањето треба да уплатат по 400 денари за секој испит

Распоред на испити: