Сите испити кај Проф. Пеце Николоски

Сите испити кај Проф. Пеце Николоски ке се одложат од 21.01.2016 г. и истите ке се одржат на 28.01.2016 год. во 09 часот.