Повторно објавување на последните резултати по испитите на ФТУ

Поради технички проблеми досегашните објавени резултати не се достапни. Сеуште актуелните резултати од вторите колоквиуми и испитите можете да ги најдете на следниот линк:

Резултати од испити и колоквиуми

Напомена: Резултатите на линкот постојано се дополнуваат, доколку ги нема резултатите кои ги барате тие најверојатно ќе бидат објавени во текот на денот.