Испитот по преметот Методика на истражување на организиран финансиски криминал

Се известуваат студентите од Втор Циклус на студии Безбедност и финансиска контрола, да испитот по преметот „ Методика на истражување  на организиран финансиски криминал“  ќе биде одржан во Понеделник 28.09.2015 година во 11 часот

Предметен професор,
Проф. д-р Марјан Николовски