Испитот по преметот Современи теории и системи за безбедност

Се известуваат студентите од Втор Циклус на студии Безбедност и финансиска контрола, да испитот по преметот „Современи теории и системи за безбедност“  ќе биде одржан во Понеделник 28.09.2015 година во 11 часот.

Предметен професор,
Проф. д-р Томе Батковски
Проф. д-р Марјан Николовски