Предавањата по Деловна Психологија

Им се соопштува на студентите на насоката менаџмент на услужен сектор кои во зимскиот семестар 2015 го слушаат предметот Деловна Психологија кај проф.д-р Лилјана Баткоска дека предавањата ќе се одржат во вторник (22.09.2015) од 11:00 часот во предвална (1).

 

Предметен професор,
Проф.д-р Лилјана Баткоска