Предавањата по Царински Систем

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царински Систем дека предавањата ќе се одржуваат секој вторник со почеток од 10:00 часот! 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК,
ПРОФ. Д-Р ЈОВАНКА БИЛЈАН