Предавањата po предметите Културно Наследство и Заштина на Културното Наследство

Им се соопштува на студентите дека ПРЕДАВАЊАТА по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО кај Проф. Д-р Сашо Коруновски се презакажуваат за ден 24.09.2015 - ЧЕТВРТОК во 08:30 ЧАСОТ, наместо на 23.09.2015 – среда.

Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски