Предавања по предметот Деловно Комуницирање

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2015/16 го слушаат предметот ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ  кај Проф. д-р Лилјана Баткоска како задолжителен на ГИД или изборен на сите насоки дека предавањата ќе се одржуваат секој Четврток од 11:00ч во Предавална (1), започнувајќи од наредниот Четврток (24.09.205).

Се молат сите студенти да се евидентираат кај Елена Ќосеска.

Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска