Уписи за повисока година за академската 2015/2016

Се известуваат сите студенти дека уписот на повисока година за академската 2015/2016 год. Ќе започне од 21.09.2015 (понеделник) до 25.09.2015г. (петок), од 12-14 часот во службата за студентски прашања и тоа:

  • Упис за трет семестар и прв семестар повторно на 21 и 22.09.2015 (понеделник и вторник)
  • Упис на петти семестар и трет семестар повторно на 23 и 24.09.2015 (среда и четврток)
  •  упис на седми семестар и петти семестар повторно на 25.09.2015 (петок)

Потребна документација :

  • Шв-20 жолт и бел образец
  • Семестрален лист на кој се запишуваат предметите од последно ислушаниот непарен семестар
  • Ектс образец уредно пополнат и потпишан од страна на раководителите на соодветната насока
  • Уплатници за упис на соодветната година по договорот за студирање
  • Анкетни листови за положените предмети од последниот ислушан семестар