Резултати од испитите кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Резултати од испитите кај Проф.д-р Лилјана Баткоска:

Студентите во среда (27.05.2015)  во 10:00 часот ќе може да направат увид во тетратките, а оние кои положиле да земат оцена од  (I) поправен и (II) колоквиум.

Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска