Соопштение за студентите кои полагаа Практична работа

Им соопштува на студентите кои полагаа Практична работа на 11.09. дека објава на резултати од испитот ќе има на 22.09, а студентите само од ПРВА година ( Тур.Хрн.Гид.) кои не положиле, на дополнителен испит ќе можат да се јават на 25.09. во 14.00 часот. Студентите од другите студиски години кои испитот го пријавиле во Септемвриската  сесија, а поради непочитување на одредени стандарди не полагаа, да се јават за полагање на 25.09. во 16.00 часот.

Дополнителниот термин за полагање не важи за студенти кои не го пријавиле навремено испитот, кој нема да бидат на списоците од студенски прашања и нема да се прифаќаат пријави доставени на денот на испитот. Сите студенти од сите насоки и години  кои досега не го положиле испитот по Практична работа да се јават на консултации на 29.09.2015 во 14.00 часот, а истиот ден нека се јават и студентите за оценка. 

Со почит,
Предметен наставник,
Тошо Чочороски